دسته‌بندی نشده

کابلو شو چیست

کابلو شو چیست : 

برای اتصال هادی های فشار ضعیف به کلید، فیوز یا در تابلوها و یا موتورها و تجهیزات باید از کابلشو استفاده شود.

کابلشو ارتباط دهنده میان هادی کابل و محل اتصال هست و باید ظرفیت جریانی مطابق با هادی کابل را دارا باشد.

كابلشو در اندازه های مختلف از 6  میلیمتر مربع تا 1000  میلیمتر مربع تولید میشوند

برای اتصال کابل های افشان از مقطع یک میلیمتر به بالا و کابلهای مفتولی از مقطع 10 میلیمتر به بالا از کابلشو استفاده میشود.

كابلشوها از نظر برقراری نوع اتصال به سه دسته تقسیم میشوند: پرسی پیچی لحیمی

مقایسه انواع كابلشو از نظر فنی و استقامت استفاده از کابلشوهای پرسی نسبت به کابلشوهای پیچی و کابلشوهای پیچی نسبت به کابلشوهای لحیمی ارجحیت دارد. كابلشوهای پرسی انواع مختلفی دارند: كابلشو بی متال كابلشو تك فاز 1ـ کابلشو بی متال: هنگامی که جنس هادی و محل اتصال متفاوت باشد به منظور جلوگیری از عمل خوردگی در اتصال الکتریکی از این کابلشوی با دو جنس فلزی مختلف استفاده میشود.

برای اتصال کابل آلومینیوم به شینه مس و یا بالعکس از این کابلشو استفاده میشود. جنس این کابلشو از آلومینیوم و مس است.

و از نظر قیمت گرانتر از انواع دیگر كابلشو است. این دو نوع كابلشو در دو مدل برای انتقال جریان از کابلها و سیمهای آلومینیومی دارای سطح مقطع نیمدایره در شبکه ها و ابزارهای الکتریکی انتقال مناسب است و خلوص مس و آلومینیوم به کار رفته در آنها %5/99 میباشد.

این كابلشوها در اندازه های 10 تا 800 میلیمتر مربع تولید میشود. این كابلشو بی متال در دو نوع ساخته میشود: الف: کابلشو بی متال 1ـDTL : استوانه کابلشو تا قبل از اتصال پیچ به شینه از جنس آلومینیوم بوده و قسمت اتصال کابلشو به شینه که با پیچ و مهره بسته میشود، نیمهای مسی و نیمهای آلومینیوم میباشد. ب : کابلشو بی متال 2ـDTL : استوانه کابلشو تا قبل از اتصال پیچ به شینه از جنس آلومینیوم بوده و قسمت اتصال کابلشو به شینه که با پیچ و مهره بسته میشود، ک ً امال مسی میباشد.

2ـ کابلشو تك فلز مسی: كابلشو تك فلز از یك فلز ساخته میشود، كابلشو مسی متداولترین نوع كابلشو تك فلز است و در چند مدل استاندارد، دو سوراخه و زاویهدار ساخته میشود. الف:کابلشو مسی استاندارد: مواد اولیه لوله مسی بدون درز با خلوص %5/99 و پوشش الیه قلع میباشد. در اندازه های مختلف تولید میشود و در اثر پرس هیچگونه ترک یا شکاف مویی در آنها ایجاد نمیشود.

ب: کابلشو مسی دوسوراخه: از لوله مسی بدون درز با خلوص %5/99 با پوشش الیه قلع تولید میشود. این کابلشو از اندازه 6 تا 400  میلیمتر ساخته میشود

ج: کابلشو مسی زاویه دار: از لوله مسی بدون درز با خلوص %5/99 با پوشش الیه قلع تولید میشود. این کابلشو از اندازه 6 تا 400  میلیمتر ساخته میشود

اتصال کابلشو پیچی به کابل کابلشو انتخابی باید با سطح مقطع كابل انتخاب شود. پیچها یکنواخت و به نحوی محکم شود که سیم تغییر شکل ندهد و فاصلۀ بین بست های بالا و پایین باید در هر دو طرف یکسان باشد. حداكثر سایز كابلشو از نوع پیچی برای كابلهای مقاطع بزرگ یک الیه تا 120  میلیمتر مربع و سیمهای چندالیه تا 150  میلیمتر مربع وجود دارد. به عنوان مثال اگر کابل دارای سطح 300mm2 باشد باید کابلشو 300 مقطع انتخاب شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *