دسته بندی نشده

کابلو شو چیست

فهرست محتوای توضحیحات

کابلو شو چیست : 

برای اتصال هادی های فشار ضعیف به کلید، فیوز یا در تابلوها و یا موتورها و تجهیزات باید از کابلشو استفاده شود.

کابلشو ارتباط دهنده میان هادی کابل و محل اتصال هست و باید ظرفیت جریانی مطابق با هادی کابل را دارا باشد.

كابلشو در اندازه های مختلف از 6  میلیمتر مربع تا 1000  میلیمتر مربع تولید میشوند

برای اتصال کابل های افشان از مقطع یک میلیمتر به بالا و کابلهای مفتولی از مقطع 10 میلیمتر به بالا از کابلشو استفاده میشود.

كابلشوها از نظر برقراری نوع اتصال به سه دسته تقسیم میشوند: پرسی پیچی لحیمی

مقایسه انواع كابلشو از نظر فنی و استقامت استفاده از کابلشوهای پرسی نسبت به کابلشوهای پیچی و کابلشوهای پیچی نسبت به کابلشوهای لحیمی ارجحیت دارد. كابلشوهای پرسی انواع مختلفی دارند: كابلشو بی متال كابلشو تك فاز 1ـ کابلشو بی متال: هنگامی که جنس هادی و محل اتصال متفاوت باشد به منظور جلوگیری از عمل خوردگی در اتصال الکتریکی از این کابلشوی با دو جنس فلزی مختلف استفاده میشود.

برای اتصال کابل آلومینیوم به شینه مس و یا بالعکس از این کابلشو استفاده میشود. جنس این کابلشو از آلومینیوم و مس است.

و از نظر قیمت گرانتر از انواع دیگر كابلشو است. این دو نوع كابلشو در دو مدل برای انتقال جریان از کابلها و سیمهای آلومینیومی دارای سطح مقطع نیمدایره در شبکه ها و ابزارهای الکتریکی انتقال مناسب است و خلوص مس و آلومینیوم به کار رفته در آنها %5/99 میباشد.

این كابلشوها در اندازه های 10 تا 800 میلیمتر مربع تولید میشود. این كابلشو بی متال در دو نوع ساخته میشود: الف: کابلشو بی متال 1ـDTL : استوانه کابلشو تا قبل از اتصال پیچ به شینه از جنس آلومینیوم بوده و قسمت اتصال کابلشو به شینه که با پیچ و مهره بسته میشود، نیمهای مسی و نیمهای آلومینیوم میباشد. ب : کابلشو بی متال 2ـDTL : استوانه کابلشو تا قبل از اتصال پیچ به شینه از جنس آلومینیوم بوده و قسمت اتصال کابلشو به شینه که با پیچ و مهره بسته میشود، ک ً امال مسی میباشد.

2ـ کابلشو تك فلز مسی: كابلشو تك فلز از یك فلز ساخته میشود، كابلشو مسی متداولترین نوع كابلشو تك فلز است و در چند مدل استاندارد، دو سوراخه و زاویهدار ساخته میشود. الف:کابلشو مسی استاندارد: مواد اولیه لوله مسی بدون درز با خلوص %5/99 و پوشش الیه قلع میباشد. در اندازه های مختلف تولید میشود و در اثر پرس هیچگونه ترک یا شکاف مویی در آنها ایجاد نمیشود.

ب: کابلشو مسی دوسوراخه: از لوله مسی بدون درز با خلوص %5/99 با پوشش الیه قلع تولید میشود. این کابلشو از اندازه 6 تا 400  میلیمتر ساخته میشود

ج: کابلشو مسی زاویه دار: از لوله مسی بدون درز با خلوص %5/99 با پوشش الیه قلع تولید میشود. این کابلشو از اندازه 6 تا 400  میلیمتر ساخته میشود

اتصال کابلشو پیچی به کابل کابلشو انتخابی باید با سطح مقطع كابل انتخاب شود. پیچها یکنواخت و به نحوی محکم شود که سیم تغییر شکل ندهد و فاصلۀ بین بست های بالا و پایین باید در هر دو طرف یکسان باشد. حداكثر سایز كابلشو از نوع پیچی برای كابلهای مقاطع بزرگ یک الیه تا 120  میلیمتر مربع و سیمهای چندالیه تا 150  میلیمتر مربع وجود دارد. به عنوان مثال اگر کابل دارای سطح 300mm2 باشد باید کابلشو 300 مقطع انتخاب شود.

بازگشت به لیست

1 دیدگاه در “کابلو شو چیست

  1. Thanks for the good article, I hope you continue to work as well.Спаситель на продажу

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.