نمایش دادن همه 5 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سنگ انگشتی استوانه ای متوسط

نام

سنگ انگشتی استوانه ای متوسط

قطر سنگ

30 میلیمتر

ارتفاع سنگ

18 میلیمتر

ارتفاع سنگ با کارگیر

18 میلیمتر

قطر کولت

6 میلیمتر

وزن

37 گرم

سنگ انگشتی گرد

نام

سنگ انگشتی گرد

طول سنگ با کارگیر

55 میلیمتر

قطر کولت

6 میلیمتر

قطر سنگ

25 میلیمتر

ارتفاع سنگ

25 میلیمتر

وزن

28 گرم

سنگ انگشتی مخروطی بلند متوسط

نوع سنگ

مخروطی

ارتفاع سنگ

40 میلیمتر

ارتفاع با کارگیر

71 میلیمتر

قطر کولیت

6 میلیمتر

وزن

17 گرم

سنگ انگشتی مخروطی متوسط

ارتفاع سنگ

41 میلیمتر

قطر کولت گیر

6 میلیمتر

ارتفاع با کارگیر

74 میلیمتر

وزن

33 گرم

سنگ انگشتی استوانه ای قطر 3 میل

قطر سنگ

3 میلیمتر

ارتفاع ستک

6 میلیمتر

کولت گیر

6 میلیمتر

ارتفاع با کارگیر

5.4 سانتیمتر

وزن

10 گرم