نمایش دادن همه 8 نتیجه

کابل جوش 12 نیوتن

135,000 تومان
برند
نیوتن 
سایز
D 12
خلوص
99.9
ویژگی
دارای فویل حراررتی 
بسته بندی کارتن 

کابل جوشکاری 12 پاور

175,000 تومان
برند
پاور 
سایز
D 12
خلوص
99.9
ویژگی
دارای فویل حراررتی 
بسته بندی کارتن 

کابل جوشکاری 14 پاور

245,000 تومان
برند
پاور
سایز
D 14
خلوص
99.9
ویژگی
دارای فویل حراررتی 
بسته بندی کارتن 

کابل جوشکاری 14 نیوتن

195,000 تومان
برند
نیوتن 
سایز
D 14
خلوص
99.9
ویژگی
دارای فویل حراررتی 
بسته بندی کارتن 

کابل جوشکاری 16 پاور

315,000 تومان
برند
پاور 
سایز
D 16
خلوص
99.9
ویژگی
دارای فویل حراررتی 
بسته بندی کارتن 

کابل جوشکاری 16 نیوتن

270,000 تومان
برند
نیوتن 
سایز
D 16
خلوص
99.9
ویژگی
دارای فویل حراررتی 
بسته بندی کارتن 

کابل جوشکاری 18 نیوتن

355,000 تومان
برند
نیوتن  
سایز
D 18
خلوص
99.9
ویژگی
دارای فویل حراررتی 
بسته بندی کارتن 

کابل جوشکاری 18پاور

430,000 تومان
برند
پاور 
سایز
D 18
خلوص
99.9
ویژگی
دارای فویل حراررتی 
بسته بندی کارتن