نمایش دادن همه 3 نتیجه

سوکت نری و مادگی کابل جوش _سایز ۲۵

سوکت نری و مادگی کابل جوش _سایز ۲۵  کانکتور چیست و چگونه عمل میکند؟ کانکتور (به انگلیسی Connector) قطعاتی هستند که 

سوکت نری و مادگی کابل جوش _سایز ۵۰

سوکت نری و مادگی کابل جوش _سایز ۵۰ کانکتور چیست و چگونه عمل میکند؟ کانکتور (به انگلیسی Connector) قطعاتی هستند که 

سوکت نری و مادگی کابل جوش _سایز ۷۵

سوکت نری و مادگی کابل جوش _سایز ۷۵ کانکتور چیست و چگونه عمل میکند؟ کانکتور (به انگلیسی Connector) قطعاتی هستند که