وبلاگ پوشش ابزار

همه چیز درباره اره زنجیری

فهرست محتوای توضحیحات

همه چیز درباره اره زنجیری :
اره زنجیری چیست ؟
 اره زﻧﺠﻴﺮی اره زﻧﺠﻴﺮی وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاﻗﯽ
ﻳﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮش ﭼﻮب را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .
اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮس ﮐﺮدن درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه، ﺑﺮﻳﺪن درﺧﺘﺎن ﺧﺸﮏ، ﻫﺮس درﺧﺘﺎن،
ﻗﻄﻊ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ درﺧﺖ در ﺟﻨﮕﻞ ﻳﺎ ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻮب، ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻴﺰم از درﺧﺘﺎن و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
همه چیز درباره اره زنجیری :
 انواع اره زنجیری :
اره زنجیری ها براساس نوع کاری که انجام می دهند دارای ابعاد و ظرفیت های مختلفی می باشند،
بر این اساس سه نوع اصلی اره زنجیری عبارتند از :
– اره زنجیری برای کار در جنگل’ :
این اره زنجیری برای انجام کارهای جنگل داری مانند شاخه زنی و انداختن درخت مناسب می باشد.
– اره زنجیری ویژه هرس :
این اره زنجیری دارای موتوری با توان محدود می باشد و برای انجام کارهای مورد نیاز برای درختان سرپا مانند
هرس و یا تهیه هیزم به کار می رود.
همه چیز درباره اره زنجیری :
– اره زنجیری دسته بلند :
این اره زنجیری ویژه انداختن درخت است و دارای موتوری با توان بالا می باشد.
اره زنجیری از نظر تأمین توان محرک به دو دسته ی اره زنجیری با موتور احتراقی و اره زنجیری
با موتور برقی تقسیم می شود تفاوت این دو نوع در بخش اجزای اره زنجیری توضیح داده خواهد شد.
 اجزای اره زنجیری :
اره زنجیری از دو قسمت اصلی بدنه و واحد برشه تشکیل شده است.
عمل برش در اره زنجیری به وسیله زنجیری که دارای تیغه های کوچک و تیز است انجام می شود. 
بدنه شامل موتور، اهرم ها و تجهیزات کنترل کننده و ایمنی می باشد
منبع تأمین توان اره زنجیری معمولا موتور احتراقی با موتور برقی است.
واحد يرش از دو قسمت اصلی زنجیر و تیغه راهنما تشکیل شده است
همه چیز درباره اره زنجیری :
موتور:
موتورهای احتراقی به کار رفته در اره زنجیری یک سیلندر با حجمی در حدود ۳۰ الى ۱۲۰ سانتی متر مکعب است.
انتخاب موتور دو زمانه برای اره به دلیل داشتن توان و دور بیشتر در برابر وزن کمتر است.
سوخت این موتورها مخلوط ترین و روغن با نسبت اختلاط ۲۰ با ۲۵ به ۱ می باشد
که عدد صحیح آن در دفترچه راهنمای هر اره ذکر شده است.
دور این موتورها از ۳ تا ۴ هزار دور در دقیقه و محدوده قدرت آنها ۱/ ۵ تا ۸ / ۵ اسب بخار می باشد.
سوخت موتور از مخزنی که در زیر یا کتار سیلندر قرار دارد. تأمین می شود.
و ظرفیت آن بسته به قدرت موتور از ۰/ ۵ تا ۱ / ۵ ليتر است که معمولا برای یک ساعت کار کافی می باشد.
کاربراتور این موتورها از نوع پوسته ای با دیافراگمی بوده که امکان کار با اره را در هر وضعیت از نظر قرار گیری نسبت به سطح افق را تضمین می کند 
همه چیز درباره اره زنجیری :
تجهیزات انتقال توان و کنترل :
کلاج گریز از مرکز توان موتور را به چرخ زنجیر و زنجیر منتقل می کند،
اتصال کلاج به میل لنگ موتور بدون واسطه بوده و با میل لنگ هم دور است.
کاربرات اره زنجیری

کاربرات اره زنجیری

کفشک های کلاج با افزایش دور موتور (بیش از ۲۰۰۰ دور در دقیقه) از محور وسط فاصله گرفته و به طوقه کلاج
که چرخ زنجیر محرک زنجير اره به آن متصل است، می چسبد .
این تماس موجب چرخش چرخ زنجیر شده و بدین ترتیب دنده های چرخ زنجیر نیز باعث گردش زنجیر می شوند
با کاهش دور به هر دلیلی (کم شدن گاز با گیر کردن زنجیر) کفشک ها به کمک فترهای داخلی کلاچ
به جای خود برگشته و موجب قطع انتقال نیرو می شود.
وجود کلاج گریز از مرکز ضمن خود کار کردن انتقال دور ، دستگاه را مطمئن و کم خطر می سازه,
چرخ زنجیر محرک اره زنجیری در دو نوع چرخ زنجیر ساده و چرخ زنجیر رینگ دار ساخته می شود.
چرخ زنجیر محرک ساده دارای دندانه های پهنی است که با زبانه های گوشواره های زنجیر درگیر می شوند.
سطح بین دندانه ها کمک می کند تا زنجیر در امتداد شیار تیغه راهنما قرار بگیرد.
چرخ زنجیر ساده روی طوقه کلاچ به صورت ثابت نصب شده است .
همه چیز درباره اره زنجیری :
همه چیز درباره اره زنجیری

همه چیز درباره اره زنجیری

چرخ زنجیرهای رینگ دار شبیه یک چرخ میباشند که دندانه های چرخ زنجیر بین دو رینگ قرار گرفته اند.
رینگها گوشواره های زنجیر را می گیرند بنابراین زنجیر حرکت نرمتری با فرسایش کمتر خواهد داشت.
زبانه گوشواره زنجیر با سطوح دندانه های چرخ زنجیر درگیر می شوند.
برای رفع خرده چوب ها، سوراخ هایی روی سطوح رینگ ها تعبیه شده است.
چرخ زنجیر رینگ دار روی یک تویی زبانه دار که روی طوقه کلاج جوش شده است، نصب می شود.
زبانه ها باعث می شوند تا چرخ زنجیر رینگ دار با شیار تیغه راهنما تراز شود
همه چیز درباره اره زنجیری :
تجهیزات ایمنی:
برخی اوقات موارد خطرناکی برای کاربر پیش می آید که به دلیل سرعت بالای زنجیره کاربر فرصت متوقف کردن
زنجیر را نداشته و امکان بروز سانحه پیش می آید . یکی از این موارد، لگد زدن اره زنجیری است
که به حرکت سریع اره زنجیری به عقب، گفته می شود
و هنگامی که نوک تیغه راهنما به یکباره با چوب با موانع سخت برخورد می کند، اتفاق می افتد.
برای جلوگیری از بروز حادثه در زمان لگد زدن با موارد دیگر لوازم ایمنی بر روی اره زنجیری تعبیه شده است
که برخی از آنها عبارتند از:
الف ترمز زنجیر :
ابزاری است برای توقف با قفل کردن زنجیر که با اعمال نیروی دست به حفاظ دست جلو در زمان لگد زدن عمل می کند
ب رمز زنجیر غیر دستی :
ترمزی است که در زمان لگد زدن بدون مداخله کاربر به صورت خود کار عمل می کند
همه چیز درباره اره زنجیری / پوشش ابزار / محصولات
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.