رنگ, وبلاگ پوشش ابزار

بررسی تخصصی محصولات پارس سیمین

محصولات پارس سیمین

بررسی تخصصی محصولات پارس سیمین : 

در این قسمت به بررسی  و طبقه بندی محصولات شرکت پارس سیمین می پردازیم تا بدین وسیله موجب سهولت در انتخاب اقلام مورد نیاز و راحتی در انتخاب شما شویم . آستری روغنی : ۱: روغنی الیف _۲: روغنی الوان پروانه _ ۳: آستری روغنی پروانه ۱:روغنی الیف:
روغن الیف پارس سیمین

روغن الیف پارس سیمین

این محصول جهت اشباع نمودن سطوح گچی قبل از رنگ آمیزی کاربرد دارد . مشخصات فنی : ۱- براقیت : براق ۲- نوع رزین : رزین نفتی ۳- وزن مخصوص : gr /cm3 95/0- 9/0 در دمای °C25 ۴- ویسکوزیته : KU 32- 28 ثانیه با فورد کاپ شماره۶ در دمای °C25 ۵- درصد جامد وزنی : ۵۴ – ۵۲ ۶- درصد جامد حجمی : ۴۷ – ۴۵ ۷- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۰ میکرون ۸- زمان خشک شدن سطحی : ۲-۱ ساعت در دمای °C25 ۹- زمان خشک شدن عمقی : ۲۴-۱۶ ساعت در دمای °C25 تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد . ۱۰- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : ۲۴ ساعت نکات قابل توجه در رنگ آمیزی : نوع تینر مصرفی : تینر روغنی طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو) و غلطک شرایط کاربرد : رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰% دمای محیط :°C 40- 5 دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد . شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد . تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است ۲:آستری روغنی الوان پروانه :
آستر روغنی الوان پروانه

آستر روغنی الوان پروانه

موارد مصرف :آستری روغنی پروانه این محصول بر روی سطوح آماده سازی شده فلزی، چوبی و سیمانی و کلیـه موادی که درساختمانها مصرف می شوند کاربرد دارد. مشخصات فنی : ۱- براقیت : مات ۲- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده ۳- وزن مخصوص : gr/cm3 3/1-2/1 در دمای °C25 ۴- ویسکوزیته : KU 100- 95 در دمای °C25 ۵- درصد جامد وزنی : ۷۵ – ۶۵ بسته به نوع رنگ ۶- درصد جامد حجمی : ۶۵ – ۳۵ بسته به نوع رنگ ۷- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۰ میکرون ۸- پوشش تئوری : m2/lit 16-7 با ضخامت فیلم خشک ۵۰ میکرون ۹- زمان خشک شدن سطحی : ۵/۲- ۵/۱ ساعت در دمای °C25 ۱۰- زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۱۶ ساعت در دمای °C25 تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد وضخامت لایه رنگ می باشد. نکات قابل توجه در رنگ آمیزی : نوع تینر مصرفی : تینر روغنی طریقه کاربرد : اسپری معمولی ، برس ( قلم مو) شرایط کاربرد : رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰% دمای محیط :°C 40- 5 دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم آماده سازی سطح : سطح کـار باید عاری از هرگونـه ذرات خارجـی ، زنگ زدگی، چربی و رطوبت باشد . شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد . تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعـد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است . بسته بندی : ربعی ، کوارت ، گالن

آستری روغنی ‍‍‍‍پروانه : 

موارد مصرف : این محصول بر روی سطوح آماده سازی شده فلزی ، چوبی و سیمانی و کلیـه موادی که در ساختمانها مصرف می شوند کاربرد دارد. مشخصات فنی : ۱- براقیت : مات ۲- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده ۳- پیگمان اصلی : دی اکسید تیتان (روتیل) ۴- وزن مخصوص : gr/cm3 3/1-25/1 در دمای °C25 ۵- ویسکوزیته : KU 100- 95 در دمای °C25 ۶- درصد جامد وزنی : ۷۰ – ۶۹ ۷- درصد جامد حجمی : ۵۲ – ۵۰ ۸- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۰ میکرون ۹- پوشش تئوری : m2/lit 4/10- 10 با ضخامت فیلم خشک ۵۰ میکرون ۱۰- زمان خشک شدن سطحی : ۵/۲- ۵/۱ ساعت در دمای °C25 ۱۱- زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۱۶ ساعت در دمای °C25 تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد وضخامت لایه رنگ می باشد. نکات قابل توجه در رنگ آمیزی : نوع تینر مصرفی : تینر روغنی طریقه کاربرد : اسپری معمولی ، برس ( قلم مو) شرایط کاربرد : رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰% دمای محیط :°C 40- 5 دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم آماده سازی سطح : سطح کـار باید عاری از هرگونـه ذرات خارجی، زنگ زدگی،چربی و رطوبت باشد. شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد . تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا۱ سال بعـد از تاریخ تولیـدوتحت شرایط نگهـداری مناسب است . بسته بندی : ربعی ، کوارت ، گالن ، حلب ۲_(ضد زنگ) : ۱:ضد زنگ پروانه۳۵۱ _ ۲:ضد زنگ پارس سیمین ۳۵۱_ ۳:ضد زنگ پارس سیمین _۴: ضد زنگ پروانه  ۱_ضدزنگ ‍‍پروانه ۳۵۱ :

موارد مصرف :

این آستری بر روی سطوح آهنی نظیر در و پنجره های ساختمان که قبلاً آماده شده و در شرایط معمولی جوی قرار دارند ، استفاده می شود .

مشخصات فنی :

۱- براقیت : مات

۲- نوع رزین : رزین آلکیدی

۳- پیگمان اصلی : اکسید آهن قرمز

۴- وزن مخصوص : gr /cm3 ۵۵/۱ – ۵/۱ در دمای °C25

۵- ویسکوزیته : KU ۱۱۰- ۱۰۵

۶- درصد جامد وزنی : ۷۷ – ۷۶

۷- درصد جامد حجمی : ۵۶ – ۵۵

۸- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۵ میکرون

۹- پوشش تئوری : m2/lit ۲/۱۱ – ۱۱ با ضخامت فیلم خشک ۵۰ میکرون

۱۰- زمان خشک شدن سطحی : حداکثر ۵/۰ ساعت در دمای °C25

۱۱- زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۵/۱ساعت در دمای °C25

زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو)

شرایط کاربرد :

رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰%

دمای محیط : °C40- 5

دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

آماده سازی سطح : سطح فلزباید عاری ازهرگونه ذرات خارجی گرد وغبار،چربی و رطوبت باشد .

شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است .

بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب

۲_ضد زنگ‍ پارس سیمین ۳۵۱:
ضد زنگ پارس سیمین 351

ضد زنگ پارس سیمین ۳۵۱

موارد مصرف : این آستری بر روی سطوح آهنی نظیر در و پنجره های ساختمان که قبلاً آماده شده و در شرایط معمولی جوی قرار دارند ، استفاده می شود . مشخصات فنی : ۱- براقیت : مات ۲- نوع رزین : رزین آلکیدی ۳- پیگمان اصلی : اکسید آهن قرمز ۴- وزن مخصوص : gr /cm3 55/1 – 5/1 در دمای °C25 ۵- ویسکوزیته : KU 110- 105 ۶- درصد جامد وزنی : ۷۷ – ۷۵ ۷- درصد جامد حجمی : ۵۵ – ۵۴ ۸- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۵ میکرون ۹- پوشش تئوری : m2/lit 11 – 8/10 با ضخامت فیلم خشک ۵۰ میکرون ۱۰- زمان خشک شدن سطحی : حداکثر ۵/۰ ساعت در دمای °C25 ۱۱- زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۵/۱ساعت در دمای °C25 زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد نکات قابل توجه در رنگ آمیزی : نوع تینر مصرفی : تینر روغنی طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو) شرایط کاربرد : رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰% دمای محیط : °C40- 5 دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم آماده سازی سطح : سطح فلزباید عاری ازهرگونه گرد وغبار، رطوبت ، چربی وزنگ زدگی باشد. شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد . تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است . بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب

۳_ضد زنگ پروانه :

موارد مصرف :

این آستری بر روی سطوح آهنی نظیر در و پنجره های ساختمان که قبلاً آماده شده و در شرایط معمولی جوی قرار دارند ، استفاده می شود .

مشخصات فنی :

۱- براقیت : مات

۲- نوع رزین : رزین آلکیدی

۳- پیگمان اصلی : دی اکسید تیتان روتیل

۴- وزن مخصوص : gr /cm3 ۶/۱ – ۵۵/۱ در دمای °C25

۵- ویسکوزیته : KU ۱۰۸- ۱۰۲

۶- درصد جامد وزنی : ۸۰ – ۷۸

۷- درصد جامد حجمی : ۶۱ – ۵۹

۸- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۵ میکرون

۹- پوشش تئوری : m2/lit ۲/۱۲ – ۸/۱۱ با ضخامت فیلم خشک ۵۰ میکرون

۱۰- زمان خشک شدن سطحی : حداکثر ۵/۰ ساعت در دمای °C25

۱۱- زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۵/۱ساعت در دمای °C25

زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو)

ضد زنگ پروانه

کد : ۷۱۱

فام : طوسی

شرایط کاربرد :

. رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰%

. دمای محیط : °C40- 5

. دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

آماده سازی سطح : سطح فلزباید عاری ازهرگونه گرد وغبار، رطوبت ، چربی وزنگ زدگی باشد.

شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است .

بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب

۴: ضد زنگ پارس سیمین:

موارد مصرف :

این آستری بر روی سطوح آهنی نظیر در و پنجره های ساختمان که قبلاً آماده شده و در شرایط معمولی جوی قرار دارند ، استفاده می شود .

مشخصات فنی :

۱- براقیت : مات

۲- نوع رزین : رزین آلکیدی

۳- پیگمان اصلی : دی اکسید تیتان روتیل

۴- وزن مخصوص : gr /cm3 ۶/۱ – ۵۵/۱ در دمای °C25

۵- ویسکوزیته : KU ۱۰۸- ۱۰۲

۶- درصد جامد وزنی : ۸۰ – ۷۸

۷- درصد جامد حجمی : ۶۱ – ۵۹

۸- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۵ میکرون

۹- پوشش تئوری : m2/lit ۲/۱۲ – ۸/۱۱ با ضخامت فیلم خشک ۵۰ میکرون

۱۰- زمان خشک شدن سطحی : حداکثر ۵/۰ ساعت در دمای °C25

۱۱- زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۵/۱ساعت در دمای °C25

زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو)

ضد زنگ پروانه

کد : ۷۱۱

فام : طوسی

شرایط کاربرد :

. رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰%

. دمای محیط : °C40- 5

. دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

آماده سازی سطح : سطح فلزباید عاری ازهرگونه گرد وغبار، رطوبت ، چربی وزنگ زدگی باشد.

شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است .

بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب

۳_(پارس سیمین): ۱:نیمه براق_ ۲:مات _۳:براق پارس سیمین _۴: براق الوان پارس سیمین ۱_رنگ روغنی نیمه براق پارس سیمین: موارد مصرف : این محصول بعنوان رنگ تزئینی برروی سطوح گچی،سیمانی، بتونی وفلزی درداخل ساختمان کاربرد دارد . مشخصات فنی : ۱- براقیت :نیمه براق ۲- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده ۳- پیگمان اصلی : دی اکسید تیتان روتیل ۴- وزن مخصوص : gr /cm3 15/1 – 1/1 در دمای °C25 ۵- ویسکوزیته : KU 96- 90 در دمای °C25 ۶- درصد جامد وزنی : ۷۴ – ۷۲ ۷- درصد جامد حجمی : ۶۰ – ۵۸ ۸- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۰ میکرون ۹- پوشش تئوری : m2/lit 12-6/11 با ضخامت فیلم خشک ۵۰ میکرون ۱۰- زمان خشک شدن سطحی : حداکثر۵ ساعت در دمای °C25 ۱۱- زمان خشک شدن عمقی : حداکثر۱۶ ساعت در دمای °C25 تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد . ۱۲- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : ۲۴ ساعت ۱۳- حداکثر فاصله زمانی اعمال روکش بعدی : محدودیتی وجود ندارد نکات قابل توجه در رنگ آمیزی : نوع تینر مصرفی : تینر روغنی طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو) و غلطک شرایط کاربرد : رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰% دمای محیط : °C40 – 5 دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد . شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد . تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است . بسته بندی : کوارت ، گالن ۲_رنگ روغنی مات پارس سیمین:  

موارد مصرف :

این محصول بعنوان رنگ تزئینی برروی سطوح گچی،سیمانی،بتونی وفلزی درداخل ساختمان کاربرددارد.

مشخصات فنی :

۱- براقیت : مات

۲- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده

۳- پیگمان اصلی : دی اکسید تیتان روتیل

۴- وزن مخصوص : gr /cm3 ۴۵/۱ – ۴/۱

۵- ویسکوزیته : KU ۱۰۰- ۹۸

۶- درصد جامد وزنی : ۷۷ – ۷۵

۷- درصد جامد حجمی : ۵۹ – ۵۷

۸- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۰ میکرون

۹- پوشش تئوری : m2/lit ۸/۱۱ – ۴/۱۱ با ضخامت فیلم خشک ۵۰ میکرون

۱۰-زمان خشک شدن سطحی : حدود ۱ ساعت در دمای °C25

۱۱-زمان خشک شدن عمقی : حدود ۱۶ ساعت در دمای °C25

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت محیط ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو) و غلطک

شرایط کاربرد :

رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰%

دمای محیط : ۴۰ – ۵

دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد .

شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است .

بسته بندی : کوارت ، گالن ، حلب

۳_رنگ روغنی براق پارس سیمین:
رنگ روغنی براق پارس سیمین

رنگ روغنی براق پارس سیمین

موارد مصرف : این محصول بعنوان رنگ تزئینی برروی سطوح گچی،سیمانی، بتونی وفلزی درداخل ساختمان کاربرد دارد . مشخصات فنی : ۱- براقیت : براق ۲- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده ۳- پیگمان اصلی : دی اکسید تیتان روتیل ۴- وزن مخصوص : gr /cm3 15/1 – 1/1 در دمای °C25 ۵- ویسکوزیته : KU 98- 92 در دمای °C25 ۶- درصد جامد وزنی : ۶۲ – ۶۰ ۷- درصد جامد حجمی : ۴۷ – ۴۶ ۸- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۰ میکرون ۹- پوشش تئوری : m2/lit 10-9 با ضخامت فیلم خشک ۵۰ میکرون ۱۰- زمان خشک شدن سطحی : حدود ۴ ساعت در دمای °C25 ۱۱- زمان خشک شدن عمقی : حدود ۱۶ ساعت در دمای °C25 تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد . ۱۲- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : ۲۴ ساعت ۱۳- حداکثر فاصله زمانی اعمال روکش بعدی : محدودیتی وجود ندارد نکات قابل توجه در رنگ آمیزی : نوع تینر مصرفی : تینر روغنی طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو) و غلطک شرایط کاربرد : رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰% دمای محیط : °C40 – 5 دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد . شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد . تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است . بسته بندی : ربعی ، کوارت ، گالن ، حلب ۴_رنگ روغنی براق الوان پارس سیمین:
رنگ روغنی براق الوان پارس سیمین

رنگ روغنی براق الوان پارس سیمین

موارد مصرف : این محصولات بعنوان رنگ تزئینی بر روی سطوح گچی،سیمانی، بتونی وفلزی درداخل ساختمان کاربرد دارند . مشخصات فنی : ۱- براقیت : براق ۲- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده ۳- وزن مخصوص : gr /cm3 2/1 – ۹/۰ در دمای °C25 ۴- ویسکوزیته : KU 95- 92 در دمای °C25 ۵- درصد جامد وزنی : ۶۰ – ۵۰ بسته به نوع رنگ ۶- درصد جامد حجمی : ۵۷ – ۴۵ بسته به نوع رنگ ۷- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۰ میکرون ۸- زمان خشک شدن سطحی : حدود ۴ ساعت در دمای °C25 ۹- زمان خشک شدن عمقی : حدود ۱۶ ساعت در دمای °C25 تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد . ۱۰- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : ۲۴ ساعت ۱۱- حداکثر فاصله زمانی اعمال روکش بعدی : محدودیتی وجود ندارد نکات قابل توجه در رنگ آمیزی : نوع تینر مصرفی : تینر روغنی طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو) و غلطک شرایط کاربرد : رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰% دمای محیط : °C40 – 5 دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد . شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد . تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است . بسته بندی : ربعی ، کوارت ، گالن ، حلب ۴_(رنگ روغنی پروانه) : ۱_رنگ روغنی مات پروانه پارس سیمین :

موارد مصرف :

این محصول بعنوان رنگ تزئینی برروی سطوح گچی،سیمانی،بتونی وفلزی درداخل ساختمان کاربرد دارد.

مشخصات فنی :

۱- براقیت : مات

۲- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده

۳- پیگمان اصلی : دی اکسید تیتان روتیل

۴- وزن مخصوص : gr /cm3 ۰۵/۰ ± ۵/۱

۵- ویسکوزیته : KU ۱۰۰- ۹۸

۶- درصد جامد وزنی : ۷۷ – ۷۵

۷- درصد جامد حجمی : ۵۶ – ۵۴

۸- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۰ میکرون

۹- پوشش تئوری : m2/lit ۲/۱۱-۸/۱۰ با ضخامت فیلم خشک ۵۰ میکرون

۱۰- زمان خشک شدن سطحی : حدود ۱ ساعت در دمای °C25

۱۱- زمان خشک شدن عمقی : حدود ۱۶ ساعت در دمای °C25

تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو) و غلطک

شرایط کاربرد :

رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰%

دمای محیط : ۴۰ – ۵

دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد

شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است

۲_رنگ روغنی براق الوان پروانه پارس سیمین: موارد مصرف : این محصولات بعنوان رنگ تزئینی بر روی سطوح گچی،سیمانی، بتونی وفلزی درداخل ساختمان کاربرد دارند . مشخصات فنی : ۱-براقیت : براق ۲-نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده ۳-وزن مخصوص : gr /cm3 2/1 – ۹/۰ در دمای °C25 ۴-ویسکوزیته : KU 95- 92 در دمای °C25 ۵-درصد جامد وزنی : ۶۰ – ۵۰ بسته نوع رنگ ۶-درصد جامد حجمی : ۵۵ – ۴۵ بسته نوع رنگ ۷-ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۰ میکرون ۸-زمان خشک شدن سطحی : حدود ۴ ساعت در دمای °C25 ۹-زمان خشک شدن عمقی : حدود ۱۶ ساعت در دمای °C25 تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد . ۱۰- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : ۲۴ ساعت ۱۱- حداکثر فاصله زمانی اعمال روکش بعدی : محدودیتی وجود ندارد نکات قابل توجه در رنگ آمیزی : نوع تینر مصرفی : تینر روغنی طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو) و غلطک شرایط کاربرد : رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰% دمای محیط : °C40 – 5 دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد . شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد . تاریخ مصرف : بهترین تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط مناسب نگهداری است . بسته بندی : ربعی ، نیم کوارت ، کوارت ، گالن ، حلب ۳_رنگ روغنی پروانه پارس سیمین :

موارد مصرف :

این محصول بعنوان رنگ تزئینی بر روی سطوح گچی،سیمانی، بتونی وفلزی درداخل ساختمان کاربرددارد .

مشخصات فنی :

۱- براقیت : براق

۲- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده

۳- پیگمان اصلی : دی اکسید تیتان روتیل

۴- وزن مخصوص : gr /cm3 ۱-۹۸/۰ در دمای °C25

۵- ویسکوزیته : KU ۹۸- ۹۲ دمای °C25

۶- درصد جامد وزنی : ۵۹ – ۵۷

۷- درصد جامد حجمی : ۴۵ – ۴۴

۸- ضخامت فیلم خشک پیشنهادی : ۵۰- ۳۰ میکرون

۹- پوشش تئوری : m2/lit ۹-۸/۸ با ضخامت فیلم خشک ۵۰ میکرون

۱۰- زمان خشک شدن سطحی : حدود ۴ ساعت در دمای °C25

۱۱- زمان خشک شدن عمقی : حدود ۱۶ ساعت در دمای °C25

تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط ، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

۱۲- حداقل فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : ۲۴ ساعت

۱۳- حداکثر فاصله زمانی جهت اعمال روکش بعدی : محدودیتی وجود ندارد

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

نوع تینر مصرفی : تینر روغنی

طریقه کاربرد : اسپری ، برس ( قلم مو) و غلطک

شرایط کاربرد :

. رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰%

. دمای محیط :°C ۴۰- ۵

.دمای سطح : حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

. آماده سازی سطح : سطح کار باید عاری از هرگونه ذرات خارجی ، چربی و رطوبت باشد .

شرایط نگهداری : این رنگ باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

۵_(رنگ روغنی کنیتکس پارس سیمین ): ۱:کینیتکس روغنی پروانه _۲:کینیتکس روغنی پارس سیمین  ۱_کینیتکس روغنی پروانه پارس سیمین:
کینیتکتس روغنی پروانه

کینیتکتس روغنی پروانه

موارد مصرف : این محصول بر روی سطوح سیمانی و در داخل و خارج ساختمان کاربرد دارد . درجه بندی : بدون دانه ، دانه ریز ، دانه متوسط، دانه درشت مشخصات فنی : ۱- براقیت : مات ۲- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده ۳- پیگمان اصلی : دی اکسید تیتان ( روتیل ) ۴- وزن مخصوص : gr/cm3 3/1-25/1 در دمای °C25 ۵- ویسکوزیته : KU 70- 60 در دمای °C25 ( دو قسمت وزنی رنگ ، یک قسمت وزنی حلال ) ۶- در صد جامد وزنی : ۶۹- ۶۸ ۷- در صد جامد حجمی : ۴۶- ۴۵ ۸- میزان پوشش تئوری : m2/lit6/4- 5/4 با ضخامت فیلم خشک ۱۰۰ میکرون ۹- زمان خشک شدن سطحی : ۳-۲ ساعت در دمای °C25 ۱۰- زمان خشک شدن عمقی : حدود ۱۶ساعت در دمای °C25 تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد . نکات قابل توجه در رنگ آمیزی : نوع حلال مصرفی : تینر روغنی وسیله کاربرد : پیستوله مخصوص کنیتکس پاش شرایط کاربرد : رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰% دمای محیط : °C40 – ۵ درجه حرارت سطح : ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم آماده سازی سطح : سطح کار باید کاملاًخشک وعاری ازهرگونه ذرات خارجی، روغن وچربی، رطوبت و هرگونه نا خالصی باشد . شرایط نگهداری : این محصول باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد . تاریخ مصرف : حداکثر تاریخ مصرف تا۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است . بسته بندی : حلب ۲_کینیتکس روغنی پارس سیمین:

موارد مصرف :

این محصول بر روی سطوح سیمانی و در داخل و خارج ساختمان کاربرد دارد .

درجه بندی : بدون دانه ، دانه ریز ، دانه متوسط، دانه درشت

مشخصات فنی :

۱- براقیت : مات

۲- نوع رزین : آلکید رزین اصلاح شده

۳- پیگمان اصلی : دی اکسید تیتان ( روتیل )

۴- وزن مخصوص : gr/cm3 ۳/۱-۲۵/۱ در دمای °C25

۵- ویسکوزیته : KU ۷۰- ۶۰ در دمای °C25 ( دو قسمت وزنی رنگ ، یک قسمت وزنی حلال )

۶- در صد جامد وزنی : ۶۶- ۶۵

۷- در صد جامد حجمی : ۴۳- ۴۲

۸- میزان پوشش تئوری : m2/lit3/4- 2/4 با ضخامت فیلم خشک ۱۰۰ میکرون

۹- زمان خشک شدن سطحی : ۳-۲ ساعت در دمای °C25

۱۰- زمان خشک شدن عمقی : حدود ۱۶ساعت در دمای °C25

تبصره : زمان خشک شدن تابع دمای محیط، میزان رطوبت ، جریان باد و ضخامت لایه رنگ می باشد .

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی :

نوع حلال مصرفی : تینر روغنی

وسیله کاربرد : پیستوله مخصوص کنیتکس پاش

شرایط کاربرد :

. رطوبت نسبی محیط : حداکثر ۸۰%

. دمای محیط : °C40 – ۵

. درجه حرارت سطح : ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم

. آماده سازی سطح : سطح کار باید کاملاًخشک وعاری ازهرگونه ذرات خارجی، روغن وچربی، رطوبت و هرگونه نا خالصی باشد .

شرایط نگهداری : این محصول باید در فضای سر پوشیده ، خشک ، خنک ، دور از نور مستقیم خورشید و با سیستم تهویه مناسب نگهداری گردد .

تاریخ مصرف : حداکثر تاریخ مصرف تا ۱ سال بعد از تاریخ تولید و تحت شرایط نگهداری مناسب است .

poosheshabzar / شرکت پارس سیمین / لیست قیمت محصولات پارس سیمین / کد رنگ های پارس سیمین 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *